MJUBILER - JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJE 

 

1. Podstawą do zwrotu jest wypełniony i podpisany formularz zwrotu. Formularz jest dostępny w wersji eletronicznej | FORMULARZ OTWÓRZ.  
2. Zapakowany towar wraz z podpisanym formularzem i paragonem (lub fakturą) odeślij na adres:

MJUBILER Sklep Online
ul.Osiedlowa 37b, 84-241 Gościcino
NIP: 588-227-87-27

Dodatkowe Uwagi:

- Dopuszcza się zgłaszanie odstąpienia od umowy w formie pisemnej. 
- Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w niezmienionym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. 
- Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.
- Płatność tytułem zwrotu towaru zostanie dokonana w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki . 
- W przypadku jeżeli zwrócony towar będzie niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady eksploatacji, Sklep MJUBILER uprawniony będzie dochodzić od Ciebie odszkodowania. 
- Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres email: biuro@mjubiler.pl

Pamiętaj:

- Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny. 
- W ramach reklamacji Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, żądanie naprawy towaru bądź jego napraw. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej zawiera Regulamin Sklepu.

Reklamacji nie podlegają: 
- uszkodzenia mechaniczne (obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w produkcie biżuteryjnym, - uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, 
- uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru, 
- uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,  
- odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: reklamacje@mjubiler.pl 

Menu

Panel Klienta